Bod č.26.:

OK/3 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2020/000699 o poskytnutí dotace ze dne 18. 2. 2020, jehož předmětem bude změna struktury předloženého rozpočtu poskytnuté čtyřleté dotace na projekt Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost Konzervatoře Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČO 49778111), ze dne 21. 9. 2020)
Příloha č.2 (Usnesení Komise kultury RMP č. 17/20 ze dne 21. 9. 2020 (výtah ze zápisu) )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:386 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX