Bod č.95.:

ORG/2 - Dopis Ing. Ženíška ve věci neschválení změny č. 1 Projektu regenerace sídliště Košutka

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX