Bod č.32.:

OŠMT/2 - Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:392 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX