Bod č.92.:

EVID/12 - Svěření pozemku p. č. 8015/13, k. ú. Plzeň, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 835 ze dne 14. 9. 2020) (*)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 357 ze dne 14. 9. 2020)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 65 ze dne 16. 9. 2020)
Příloha č.4 (Letecký snímek a modrá mapa)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 963 ze dne 12. 10. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:452 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX