Bod č.82.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 707/4 v k. ú. Lobzy

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 4)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP) (*)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (situace poříční park Lobezská louka III. etapa, varianta A a B)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:442 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX