Bod č.11.:

FIN/1 - Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX