Bod č.94.:

FIN/4 - Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2020

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX