Bod č.8.:

ŘEÚ/1 - Souvztažná rozpočtová opatření vyplývající z čerpání rozpočtu v roce 2020.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souvztažná rozpočtová opatření)
Důvodová zpráva (Souvztažná rozpočtová opatření)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Tabulka rozpočtového opatření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Jmenovitý seznam stavebních investic správců MMP)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Jmenovitý seznam nestavebních investic správců MMP)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Usnesení FV ZMP č. 7/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:370 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX