Bod č.90.:

EVID/10 - Rozhodnutí o darování loutek ze správy příspěvkové organizace Divadlo Alfa v Plzni Západočeskému muzeu v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (seznam loutek)
Příloha č.2 (fotografie loutek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:450 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX