Bod č.91.:

EVID/11 - Rozhodnutí o darování 780 m2 kamenné dlažby Židovské obci Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko SVSMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:451 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX