Bod č.48.:

PROM/13 - Prodej volné jednotky č. 1154/19 (nebytový prostor) na adrese Brněnská č. or. 46 v Plzni

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (foto)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:409 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX