Bod č.23.:

DOP/1 - Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 13/2013, o prokazování znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele(Zkoušky řidičů taxislužby)

(předkladatel:nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 (Návrh obecně závazné vyhlášky))
Příloha č.2 (Příloha č. 2 (vyhláška č. 13/2013))
Příloha č.3 (Příloha č. 3 (Zápis z jednání Komise PRÁV a pro Statut RMP))
Příloha č.4 (Příloha č. 4 (Zápis z jednání Komise pro dopravu RMP))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:383 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX