Bod č.37.:

PROM/1 - Prodej pozemku p. č. 12623/5 v k. ú. Plzeň 4

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (vyjádření SŽDC)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (modrá mapa)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:399 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX