Bod č.3.:

ŘÚSO/1 - Účetní odpis investic příspěvkových organizací v gesci KŘÚSO MMP vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů

(předkladatel:nám. Zarzycký, nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Nedokončené investice – podklad pro účetní odpis investic příspěvkových organizací v gesci KŘÚSO MMP vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:365 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX