Bod č.51.:

PROM/16 - Uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí na adrese Francouzská třída 2 a 4 v Plzni s vítězem městské soutěže.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (plánky půdorysů)
Příloha č.2 (geometrický plán č. 8497-13/2010 – dělení pozemků a VB pro VODÁRNU PLZEŇ a.s.)
Příloha č.3 (geometrický plán č. 11718-88/2019 – VB k veřejnému osvětlení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:396 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX