Bod č.38.:

PROM/2 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1187/6 v k. ú. Božkov

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP, zákres oplocení)
Příloha č.2 (stanovisko MO)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (letecká mapa)
Příloha č.6 (modrá mapa)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:400 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX