Bod č.41.:

PROM/5 - Prodej části pozemku p. č. 6572/1 v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace )
Příloha č.3 (katastrální mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (orientační mapa)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX