Bod č.52.:

PROM/17 - Prodej nemovitých věcí na adrese Pobřežní 10 a Pobřežní 12 v Plzni (KD Peklo).

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko BYT)
Příloha č.2 (zápis pracovní skupiny ze dne 19. 8. 2020)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:412 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX