Bod č.43.:

PROM/8 - Uzavření dodatku ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/001541, ve znění dodatků č. 1 – 2, v souvislosti s výstavbou „Bytového domu U Lomů“.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO)
Příloha č.3 (fotodokumentace )
Příloha č.4 (letecká mapa)
Příloha č.5 (Modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:405 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX