Bod č.47.:

PROM/12 - Ponechání části pozemku p. č. 1878/109 v k. ú. Bolevec v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Historie projednávání)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy – majetek města)
Příloha č.5 (Mapy – letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:408 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX