Bod č.44.:

PROM/9 - Uzavř. Dodat. ke KS a sml. o zřízení zástav.práva a zákazu zcizení a zatížení se spol. REZIDENCE LÁBKOVA s.r.o. v souvisl. s řešením důsled. koronavir. krize vyvolané onemocněním "COVID - 19"

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Majetek města)
Příloha č.2 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:406 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX