Bod č.46.:

PROM/11 - Zrušení předkupního práva města Plzně k nově vzniklým pozemkům v k. ú. Bolevec ve vlastnictví právnické osoby.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (Modrá mapa)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:407 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX