Bod č.10.:

ŘEÚ+ŘTÚ/3 - Prodej pozemků vč. staveb na nich umístěných v k. ú. Skvrňany – areál bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) a záměr zahájit přípravu uzavření smluvního vztahu se společností MENE Industry s.r.o.

(předkladatel:radní Šlouf, nám. Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Prodej pozemků vč. staveb na nich umístěných v k. ú. Skvrňany – areál bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) a záměr zahájit přípravu uzavření smluvního vztahu se společností MENE Industry s.r.o.)
Důvodová zpráva (Prodej pozemků vč. staveb na nich umístěných v k. ú. Skvrňany – areál bývalých kasáren (Plzeň – Zátiší) a záměr zahájit přípravu uzavření smluvního vztahu se společností MENE Industry s.r.o.) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 Podmínky pro zást. západní části býv. kasáren Zátiší vč. regulač. a koord. výkresu)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 pracovní verze GP pro západní část)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 stanovisko TÚ MMP – MENE Industry s.r.o.)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 majetek města – MENE Industry s.r.o.)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 letecký snímek – MENE Industry s.r.o.)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 zákres výpůjčky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:398 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX