Bod č.9.:

ŘEÚ/2 - Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů v letech 2021 – 2024

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Finanční vztah k MO)
Důvodová zpráva (Finanční vztah k MO)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 Finanční vztah pro rok 2021)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 Finanční vztah 2022 - 2024)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Usnesení FV ZMP č. 8/2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX