Bod č.21.:

OI/1 - Prodloužení termínu pro dokončení realizace díla k inv. akci "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:381 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX