Bod č.98.:

FV/1 - Zpráva o činnosti FV ZMP (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:Ing. Blažek)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Zápis z korespondenčního hlasování FV ZMP ze dne 4. 11. 2020)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Hlasovací lístky FV ZMP ze dne 4. 11. 2020) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX