Bod č.4.:

SPORT/1 - Neposkytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu Nadační fond regionální tenisové akademie

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:366 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX