Bod č.5.:

SPORT/2 - Koncepce sportu města Plzně na léta 2021 až 2030

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č.1 - Koncepce sportu města Plzně) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:367 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX