Bod č.36.:

BYT/2 - Udělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro zpracování výzkumu s názvem „Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak?“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (zmp-byt-2_n)
Důvodová zpráva (zmp-byt-2_d)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:397 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX