Bod č.30.:

OSS/3 - Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS pro dva žadatele na zakoupení přístrojů pro testování nemoci Covid-19

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX