Bod č.15.:

ÚČT/1 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (vyhláška)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:376 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX