Bod č.16.:

ÚČT/2 - Novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Novela vyhlášky)
Příloha č.2 (Úplné znění vyhlášky v revizi)
Předloženo na stůl č.1 (Upravená verze přílohy č. 1) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:377 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX