Bod č.35.:

BYT/1 - Projednání prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 23, Resslova 13, Plzeň

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Zápis z BK RMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Zápis z FK RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX