Bod č.28.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých neinvestičních darů a dvou investičních darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Bartáková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení) (*)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:388 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX