Bod č.6.:

SPORT/3 - Změna účelu u neinvestičních dotací Storm Ballet z.s. a Sportovního klubu Radbuza Plzeň z.s.

(předkladatel:nám. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:368 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX