Bod č.80.:

MAJ/28 - Výkup pozemků parc. č. 868/24 a 871/27 v k. ú. Valcha pro stavbu „Kanalizace a vodovod Výsluní – 1. etapa, doplnění“ do majetku města Plzně od 2 fyzických osob

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (situace stavby kanalizace a vodovodu)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:440 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX