Bod č.34.:

BYT+OSS/1 - Provedení rozpočtového opatření, spočívajícího v převedení finančních prostředků ve výši 240 tis. Kč z Odboru sociálních služeb MMP do rozpočtu OZS – správa domů

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:394 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX