Bod č.59.:

MAJ+PROM/7 - Ukončení smluv o budoucích smlouvách v souvislosti se stavbou Dostavba proluky v ulici Nad Týncem v Plzni – Doubravce – bytový dům, investor společnost MEGAS-P spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:419 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX