Bod č.63.:

MAJ/11 - Neprominutí smluvní pokuty – HEGEMON KL spol. s r.o.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (modrá mapa, letecký snímek)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:423 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX