Bod č.65.:

MAJ/13 - Majetkové vypořádání pozemků formou vzájemných darů mezi městem Plzeň a PK v lokalitě k.ú. Křimice–okružní Křižovatka Chebská,Zámecká, Prvomájová a zrušení VB na VO a kanalizační stoky.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:425 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX