Bod č.66.:

MAJ/14 - Majetkové vypořádání pozemků v k. ú. Doubravka, Hrádecká ul., z majetku města Plzně do majetku Plzeňského kraje.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrické plány)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:426 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX