Bod č.67.:

MAJ/15 - Změna usnesení ZMP č. 31/2020 ve věci změny výměry předávaného úseku komunikace II. třídy Regensburská z majetku města Plzně do majetku Plzeňského kraje.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 31/2020)
Příloha č.2 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:427 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX