Bod č.62.:

MAJ/10 - Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací a o zřízení služebnosti (prodloužení termínu k uzavření konečné smlouvy) – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:422 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX