Bod č.77.:

MAJ/25 - Výkup části pozemku parc. č. 1848/32, k. ú. Valcha, od 2 fyzických osob do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrický plán)
Příloha č.3 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, letecký snímek, orient. turis. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:437 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX