Bod č.60.:

MAJ/8 - Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucím bezúplatném převodu investic – Správa železnic, státní organizace

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (zákresy)
Příloha č.3 (modrá mapa, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:420 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX