Bod č.54.:

MAJ/2 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v SJM pro VPS – S 30 Rekonstrukce Červenohrádecké ul., úsek Staroveská – K Bukovci, 2. etapa

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (geometrický plán)
Příloha č.2 (mapy KN)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:414 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX