Bod č.33.:

OŠMT/3 - rozšíření účelového určení dotace poskytnuté ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň z dotačního programu "Podpora tělovýchovných aktivit"

(předkladatel:radní Kantorová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o změnu využítí účelu z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit 2020)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 119 ze dne 11. 5. 2020 )
Příloha č.3 (Usnesení RMP č. 1007 ze dne 26. 10. 2020)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:393 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX