Bod č.58.:

MAJ/6 - Uzavření směnné smlouvy s Lesy ČR, s.p. pro stavbu „Rekreační trasa podél Vejprnického potoka“

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (situace rekreační trasy)
Příloha č.3 (mapy KN k. ú. Skvrňany)
Příloha č.4 (mapy KN k. ú. Litice u Plzně)
Příloha č.5 (mapy KN k. ú. Lhota u Dobřan)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:418 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX