Bod č.57.:

MAJ/5 - Výkup pozemků v k. ú. Bručná pro stavbu „Kanalizace – část Bručná“ od fyzických osob zapsaných na pěti listech vlastnictví

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (výřez z koordinační situace Kanalizace – část Bručná)
Příloha č.3 (mapy – modré mapy, letecké snímky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:417 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX