Bod č.17.:

KŘTÚ/1 - Rozpočtové opatření týkající se Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 – Lhota

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:378 rok:2020

17. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2020

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX